Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφίζοντας τον νέο ενιαίο κανονισμό για τα καλλυντικά, απαγόρευσε τις δοκιμές καλλυντικών προϊόντων σε ζώα. Από τις 11 Ιουλίου του 2013 κανένα καλλυντικό προϊόν που διατίθεται στην Ευρωπαϊκή αγορά,  δεν μπορεί να δοκιμάζεται σε ζώα.